KOBİ Destekleri

AB fonlarının KOBİ’lere destek paketleri, KOSGEB’in KOBİ’ler için oluşturduğu destek programları; KOSGEB destek olacağı KOBİ’leri nasıl seçiyor, hangi sektörlere önem veriyor, KOBİ’lere sağlanan AR-GE destekleri neler, AR-GE desteği alacak öncelikli sektörler neye göre belirleniyor ve AR-GE stratejileri gibi KOBİ’lere yönelik desteklere ait pek çok detay bilgi, bu bölümdeki videolarda TEB KOBİ TV takipçileri için derlendi.