Endüstri 4.0

KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Rehberi
Nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik teknolojiler, büyük data, bulut sistemleri, siber güvenlik, yatay ve dikey entegrasyon gibi Endüstri 4.0 sürecine yön veren sistemler, hem iş yapış şekillerini hem de insan kaynağını dönüştürüyor. Üretim otomatize oluyor, operasyonel süreçler dijitalleşiyor. Bu dönüşüme uyum sağlamak isteyip de nereden başlayacağını, nasıl evrileceğini bilemeyen KOBİ’ler için Endüstri 4.0 Rehberi kanalı güvenli ve güncel bir bilgi kaynağı oluyor. KOBİ’ler bu sürece nasıl adapte olur, insan kaynağı nasıl dönüşür, üretim nasıl otomatize hale gelir, dijitalleşme nasıl sağlanır, Endüstri 4.0’a geçişte her adım bu kanalda!

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×