KOBİ Destekleri

AB fonlarının KOBİ’lere destek paketleri, KOSGEB’in KOBİ’ler için oluşturduğu destek programları; KOSGEB destek olacağı KOBİ’leri nasıl seçiyor, hangi sektörlere önem veriyor, KOBİ’lere sağlanan AR-GE destekleri neler, AR-GE desteği alacak öncelikli sektörler neye göre belirleniyor ve AR-GE stratejileri gibi KOBİ’lere yönelik desteklere ait pek çok detay bilgi, bu bölümdeki videolarda TEB KOBİ TV takipçileri için derlendi.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×