Burak Akter
Dış Ticaret Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Vesaik mukabilinde poliçe

Görüntülenme Sayısı : 768
30.07.2019

Merhaba Ali Bey,

Poliçe uygulaması daha ziyade piyasa uygulamaları ile ilgili görülüyor. Örneğin Türkiye pratiğinde poliçe hemen hiç kullanılmıyorken Uzak Doğu'da yaygın bir şekilde kullanılıyor. Buna sebep biraz da muhasebe teamülleri veya alışkanlıklar diyebiliriz. Örneğin İtalya'da, eskiden bizde de olduğu gibi, senet ve poliçelere %1'e yakın damga vergisi uygulaması olduğu için İtalyanlar da hiç sevmezler.

Vesaik mukabili işlem eğer görüldüğünde ödemeli (at sight) bir işlemse aslında poliçeye ihtiyaç da yoktur, sadece muhasebe alışkanlıkları nedeniyle kullanmak isteyebilirler. Vadeli işlemlerde ise malın çekilmesi için, bir kıymetli evrak olarak poliçe kabulü istenmesinde fayda vardır. Vadede ödenmemesi halinde protesto ettirilip icra takibi yapılmasında kolaylık sağlayacaktır. Poliçeyi geri de isteyebilirsiniz, aracılık eden tahsil bankasında da bekletip vadede ödemenin yapılmasını bekleyebilirsiniz, bu tamamen sizin tercihinizdir.

Benim uyarmak istediğim konu, poliçe-senet hukuku uygulaması her ülkede aynı olmayabileceği hakkındadır. Örneğin tahsil bankasınca aval verilmiş bile olsa, ilgili ülkenin kambiyo mevzuatındaki bazı kısıtlamalar nedeniyle ödeme yapılmasında engeller olabilir, örneğin malların geri gönderilmesi halinde mevzuatın ödeme yapılmasına izin vermemesi gibi beklenmedik haller olabilir.

Her durumda poliçeyi kabul edenin itibarı ve ödeme gücünü dikkate almalısınız.

Saygılarımla

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×