Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ile İşsizlik Ödeneği Alınabilir mi?

Görüntülenme Sayısı : 35
10.08.2019

Çalıştığım şirketten Mart 2019'da haklı fesih yaparak ayrıldım. İşveren çıkışımı istifadan gösterdiği için işsizlik maaşı alamadım. Arabulucuya gittiğimizde anlaşamadık, şimdi tekrar arabulucuya giderek şirketle anlaşacağız. Bu durumda arabulucudan alacağım anlaşma evrakıyla geriye dönük işsizlik maaşını alabilir miyim?

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun “Tarafların Anlaşması” başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrasında “(1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi halinde bu belgeler taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır”; dördüncü fıkrasında ise “(4) Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

Arabuluculuk görüşmesinde, iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğiniz noktasında anlaşmanız ve bunun tutanağa bağlanarak taraflar ve arabulucu tarafından imzalanması halinde, söz konusu anlaşma belgesinin, 6325 sayılı Kanunun 18. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre ilam (mahkeme kararı) niteliğinde belge sayılması ve bu belge ile İŞKUR’a yapılacak başvuru üzerine işsizlik ödeneği ödenmesi gerektiğini düşünüyorum.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×