Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Deneme Süreli İş Sözleşmesinin Feshinde Sebep Belirtilmesi Gerekir mi?

Görüntülenme Sayısı : 18
05.11.2019

Çalıştığım işyeri deneme süresinin son günü hiç bir gerekçe göstermeden işime son verdi. Ama işten atıldığımı sadece cep telefonuma gelen SGK bildirim mesajından öğrendim. Bana herhangi bir tebligat falan yapılmadığı gibi hiç bir evrakı da imzalamadım. Bildiğim kadarı iş akdi fesihleri yazılı olarak gerekçeler sunularak yapılmalıdır. Yapılan bu fesih usulsüz değil midir? Burada bir kötü niyet olduğunu ispatlayabilir miyim?

İş Kanununun 15. maddesine göre, deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak sona erdirebiliyor. Bunun yazılı olması ya da sebep bildirilmesi ile ilgili olarak da yasada açık bir hüküm yok.

Gelen mesaj sonrası durum hakkında bilgi vermemişsiniz. İşe gitmeye devam edip etmediğinizi belirtmemişsiniz. Örneğin işe devam ettiyseniz, mutlaka bir şey söylenmiştir.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×