Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

E-Arşiv Fatura Uygulaması Nedir, Kimler Yararlanabilir, Kimler İçin Zorunludur?

Görüntülenme Sayısı : 63
06.12.2018

E arşiv fatura ile ilgili bir kaç sorum olacaktı. E arşiv fatura nedir? E arşiv fatura kullanan firmalar kesinlikle kağıt fatura kullanamaz mı? E arşiv fatura kullanma zorunluluğu kimler için vardır? E arşiv faturaya isteyen her mükellef geçebilir mi?

Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ce ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan e-Arşiv uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 443 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile değişik 433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, detaylı bilgi için söz konusu Tebliği incelemenizi öneririm.

Tebliğe göre, e-Arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükelleflerin e-Arşiv fatura mı kağıt fatura mı seçenekleri bulunmamaktadır. e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler; 

- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kağıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen faturaları, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek koşuluyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv faturasının ayrıca kâğıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.

- Vergi mükellefi olmayanlara e-arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen fatura ise müşterilerinin talebi doğrultusunda kağıt veya elektronik ortamda teslim edilir.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1.1.2016 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek zorundaydılar. Bunlar dışında kalanlar için isteğe bağlıdır. Ancak zorunluluk kapsamının 2019 yılından itibaren genişletilmesine ilişkin olarak Tebliğ taslağı bulunmaktadır.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×