Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Her Yıl Verilmekte Olan Giyim Çekinin Verilmesinden Vazgeçilmesi Haklı Fesih Sebebi Oluşturur mu?

Görüntülenme Sayısı : 16
08.08.2019

İş sözleşmemde belirtildiğinden emin olmadığım lakin senede 2 kez olmak üzere 9 yıldır aldığım giyim çekim 1 yıldır işveren tarafından verilmemektedir. Bu konu iş akdinin tek taraflı feshinde haklı sebep sayılır mı?

4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinin II/e bendine göre, işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmezse veya ödenmezse, işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

Durumunuzu değerlendirebilmek için, 9 yıldır verilmekte olan giyim çekinin iş sözleşmenize göre verilmesi gereken ayni bir ücret ödemesi olup olmadığını netleştirmek, bunun için de iş sözleşmesinde buna dair bir hüküm olup olmadığını bilmek gerekiyor.

Sözleşmede hüküm yoksa bile 9 yıldır giyim çeki sadece size mi veriliyordu, genel bir işyeri uygulaması mıydı; tüm personele verilen genel bir işyeri uygulaması idiyse, bir yıldır sadece size mi verilmiyor, yoksa herkese mi verilmiyor? sorularının yanıtlanması gerekiyor.

Buna göre, giyim çekinin iş sözleşmesi gereği veya işyeri uygulaması olarak tüm personele 9 yıldır verilmekte iken vazgeçilmesinin, iş sözleşmesinin feshinde haklı neden olarak değerlendirilmesi mümkün olabilir.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×