Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi Zorunluluğu Ne Zaman Bitecek?

Görüntülenme Sayısı : 83
05.12.2018

İhracat bedelinin TL’ye çevrilmesi; - Biz 2 Eylül 2018’de 25.000 USD mal aldık ve ödemeyi aynı gün 25.000 USD olarak yaptık. 3 Eylül 2018’de malı ihraç ettik, 32.000 USD bedelle, ancak bedeli 5 Ekim 20118 de tahsil ettik. Bu durumda 32.000 USD ihracat bedelinin tamamını TL’ye çevirmek zorunda mıyız? - İkinci sorum, 42.000 TL olarak ihracat yaptık, ancak yabancı firma ödemeyi USD olarak yaptı. Gelen USD’yi TL’ye çevirmek zorunda mıyız? - İhracatta dövizin TL’ye çevrilme zorunluluğu hangi tarihte son bulacak?

Sorunuz ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu ile ilgili olmalı.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/48 No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) ile belirlenmiştir.

Tebliğe göre, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ihracatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiil ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az yüzde 80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

4 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olup, konuya ilişkin detaylı bilgiye söz konusu Tebliğden ulaşabilirsiniz.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×