Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

İşten çıkan veya çıkarılan işçinin genel sağlık sigortalılığı

Görüntülenme Sayısı : 11.236
13.01.2012

Zorunlu genel sağlık sigortası uygulamaya başlandı. Bununla ilgili aklıma takılanlar; 1- İşçi işten ayrılıyor ancak son bir yılda 90 günden fazla primi olduğundan işten ayrıldıktan sonra 90 gün daha sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Sağlık hizmetinden yararlanmaya devam ettiği 90 günlük bu sürede zorunlu genel sağlık sigortası olması gerekir mi? 2- İşçi işten çıkartılıyor fakat kendisine 8 ay süresince işsizlik maaşı bağlanıyor. İşçi 8 ay işsizlik maaşı alacağı sürece sağlık hizmetinden de faydalanmaya devam edeceği için yinede zorunlu genel sağlık sigortası olmak zorunda mıdır?

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişiler 5510 sayılı SS ve GSS Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde SGK’ya bildirilecekler. Bu nedenle de işsizlik ödeneği aldıkları süre için ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemeyecekler.

4/a kapsamında sigortalılığı sona eren sigortalı işsizlik ödeneğine hak kazanamamışsa, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda da değilse, bu defa 60. maddenin birinci fıkrasının (c/1) veya (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacak. 60. maddenin (g) bendinde sayılanlar, diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları veya diğer bentlere göre genel sağlık sigortasından yararlanma haklarının sona erdiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacaklar ve Kurumca resen tescil edilecekler.

4/a kapsamında sigortalı (60/1-a kapsamında genel sağlık sigortalısı) sayılanlar, zorunlu sigortalılıkları sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlandırılacaklar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü oldukları kişiler dahil sağlık hizmetinden yararlandırılacaklarından, 90 günlük sürede 60. maddenin (g) bendi kapsamında prim ödemeleri gerekmeyecek. Genel sağlık sigortasından yararlanma haklarının sona erdiği tarihten itibaren genel sağlık sigortası primi ödemeye başlayacaklar.  

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×