Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

İşveren, işçinin rızası olmaksızın kıdem tazminatını istediği kadar taksite bölebilir mi?

Görüntülenme Sayısı : 1.675
26.06.2012

15 yıl ve 3600 işgününü dolduran bir kişi, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine istinaden tazminat almak için işyerine başvurduğunda, tazminatını tek ödeme şeklinde alabilir mi? Yoksa işvereninin bu tazminatı işçinin rızası olmaksızın istediği kadar taksite bölme yetkisi var mıdır?

Kıdem tazminatının ödeme süresiyle ilgili olarak Yasada bir hüküm yok. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesiyle kıdem tazminatına hak kazanılmış oluyor. Bu tarihten itibaren makul bir süre içinde ödenmesi gerekiyor. İşveren, işçinin rızası olmaksızın kıdem tazminatını taksitler halinde ödeyemez, defaten ödemesi gerekiyor.

Kıdem tazminatının geç veya taksitle ödenmesi nedeniyle dava açılması halinde hakim, gecikilen süre için geçerli olan en yüksek mevduat faizinin ödenmesine hükmediyor.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×