Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Konut ve İşyeri Satışında Teslimden Önce Fatura Düzenlenebilir mi?

Görüntülenme Sayısı : 130
10.01.2019

Firmamızın kat karşılığı inşaat işinde 2 dükkân ve 8 daire bize, 8 daire ise arsa sahibine kaldı. İnşaat bitmek üzere, tapular çıktı, kat ittifakı olarak 2 dükkân ve 1 daire tapuda devir edildi satış olarak. Dükkân ve evler tahminen Mart 2019‘da teslim edilecek. Bu durumda 2 dükkân ve 1 daire için fatura tapu devir ile kesilmeli mi yoksa fiili teslim olan Mart 2019’da mı (inşaat tamamlanmadı maliyet tam oluşmadı). Dükkânlar için KDV % 18 ve daire için % 1 mi olmalı ve muhasebe kayıtları nasıl olmalı?

Henüz tamamlanmamış ve dolayısıyla alıcıya teslim edilmemiş olan bağımsız bölümler için tapu devrine bağlı olarak fatura düzenlenmesi zorunlu değil. Faturanın teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi gerekiyor. Ancak teslimden önce de faturanın düzenlenmesi mümkün. Faturanın düzenleme tarihi açısından maliyetlerin henüz oluşmamasının önemi bulunmuyor.

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 229. maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen bir belge olup, VUK’un 231/5. maddesine göre, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekir.

Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nun 10. maddesine göre de vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması, malın teslimi veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzer belgeler verilmesi hallerinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana gelir.

Buna göre, teslimden önce inşaat halindeyken satılan daireler için fatura düzenlenmesi zorunlu değil. Ancak istenirse fatura düzenlenebilir.

Olayınızda ki, 2018 yılında satılan bağımsız bölümlerin teslim henüz gerçekleşmediğinden, teslimden önce fatura düzenlenecek ise fatura bedelinin, “600 Yurtiçi Satışlar” hesaba değil, “380 Gelecek Aylara Ait Gelirler” hesabına kaydedilmesi, bağımsız bölümlerin teslimi gerçekleştiğinde de “600 Yurtiçi Satışlar” hesabına aktarılması gerekir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı Listenin 11. sırasına göre, 150 metrekarenin altındaki konut teslimlerinde KDV oranı genel olarak yüze 1 olmakla birlikte, aynı Kararnamenin 1. maddesinin 6 numaralı fıkrasında lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan 150 metrekanin altındaki konutlar için ruhsat tarihine ve arsa metrekarde değerine göre farklı KDV oranları tespit edilmiştir.

Diğer yandan, aynı Kararnamenin 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değişik geçici 3. maddesine göre, yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olan) 31 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimi yüzde 8 oranında KDV’ye tabidir.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×