Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Müşterek İmza İle Yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri Nasıl Vekil Tayin Edebilir?

Görüntülenme Sayısı : 31
16.05.2019

A.Ş. olan firmamızın temsili yönetim kurulu üyesi 5 kişinin müşterek imzası ile gerçekleşmektedir. Zaten yönetim kurulu 6 üyeden oluşuyor. Ancak sadece belirlenmiş 5 üyenin müşterek imzası ile temsil olabiliyor. Bu müşterek 5 imza yetkili üyeler, tüm üyelere bazı konularda vekalet vermek istiyor. Ancak 5 imza içinde aynı zamanda vekil olacaklar da var. Bu mümkün müdür? İmza yetkililer A B C D ve E isimli üyeler, ancak vekil olacaklarda aynı kişiler yani A, hem vekil eden hem vekil olan, B de C de hepsi aynı durumda olabilir mi?

Şirketi müşterek imza ile temsile yetkili olan 5 yönetim kurulu üyesi, şirketle ilgili işler için ayrı ayrı vekalet veremezler. Zira şirketi temsil etme ve vekalet verme konusunda münferiden yetkileri yok.

Müşterek imza ile yetkili olan bu 5 yönetim kurulu üyesi, ancak 5 müşterek imza ile şirket işlerinin görülmesi için vekalet verebilirler.

Bu bağlamda, müşterek imzayla yetkili olan 5 yönetim kurulu üyesi, müşterek olarak imzalayacakları vekaletname ile kendi içlerinden veya dışardan birine vekalet verebilirler. Diğer bir deyişle A, B, C, D ve E kişileri, müştereken imzalayacakları vekaletname ile A’ya da, B’ye de, C’ye de vekalet verebilirler. Bu durumda vekil eden de vekil de aynı kişi olmaz. Vekil tayin eden 5 kişi, vekil olan 1 kişi olur.  Vekalet verilen bu kişi ya da kişiler de vekalet verilen konularda şirket işlerini yapmaya yetkili olur. 

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×