Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Sabit İşyerlerinde Puantaj Sistemi Uygulanabilir mi?

Görüntülenme Sayısı : 64
11.01.2019

İnşaat firması değiliz. Atölyede demir doğrama ve iskele imalatı yapmaktayız. Aralık ayında işçilerden 10-15 gün devamsızlık yapanlar oldu. Bu yaptığımız işte devamsızlık tutanağı yerine puantaj kayıtları tutup aylık puantaj tablosunu işçiye imzalatsak olur mu? Yani inşaat dışındaki işyerlerinde de devamsızlıklar için puantaj düzenleyebilir miyiz? Yoksa puantaj sadece inşaat işinde çalışma için mi uygulanır?

Puantaj sisteminin sabit işyerlerinde de uygulanması mümkün. Ancak ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, sigortalının durumunu açıklayan kod numarasının kaydedilmesi gerekir. Eksik çalışma nedenlerine ilişkin belgenin, her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge olması gerekir. Öteden beri puantaj sistemi uygulamadığınız sigortalı ya da sigortalılar için sadece aralık ayına ilişkin olarak puantaj düzenlemeniz, bence sakıncalı ve kurum tarafından kabul edilmeme durumu söz konusu olabilir.

Sosyal Sigorta İşlem Yönetmeliğinin 9 no.lu ekinde yer alan eksik çalışma nedenlerinden, gerçek duruma uyan eksik çalışma nedenini belirtmeniz, sizi doğması muhtemel risklerden korur.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×