Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Sağlık Meslek Mensubu Sayılan Eczane Çalışanının Prim Günleri SGK’ya Nasıl Bildirilecek?

Görüntülenme Sayısı : 130
28.11.2019

Biz sağlık sektöründe eczanede çalışıyoruz. Fiili hizmet zammını nasıl uygulayacaklar? Bizim muhasebeci pek anlamıyor. Aylık 30 gün gösteriliyor. Gene aynı gösteriyor e devlette. Günlere fazladan ödeme yapılmış gibi gösterilirse emeklilik öne alınacak güya. Nerede bunun esprisi, anlamadım.

İnsan sağlığına ilişkin işlerde (ilgili Kanunlar kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde) 4/a (SSK) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanların, bu işyerlerinde ve işlerde 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 60 gün, FHZ (yıpranma) süresi veriliyor.

Ancak FHZ süreleri, fiilen çalışılan ve işin risklerine maruz kalınan süreler üzerinden hesaplanıyor. Bu bağlamda, FHZ’den yararlanılacak dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin süresi, sıhhi izin (raporlu olunan dönem) hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri için FHZ hesaplanmıyor.

Buna göre, ay içindeki çalışmaların bir kısmı FHZ kapsamında, bir kısmı kapsam dışında olacağından, sağlık meslek mensubu sayılan eczane çalışanının FHZ’ye tabi olan ve olmayan prim günlerinin ayrı ayrı düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesi gerekiyor. 

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×