Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Sürekli Doktora Gitmeyi Alışkanlık Haline Getiren İşçi Tazminatsız Olarak İşten Çıkartılabilir mi?

Görüntülenme Sayısı : 55
10.04.2019

İşçilerimiz muayeneye ve tedaviye gittikleri gün işyerine çalışmak için hiç gelmemektedirler. Ayrıca hasta olmadığı halde doktora giden işçiler var. Herhangi bir hastalık tanımlanmamış muayene kağıtları mevcut. Fiilen çalışmadığı günler için ücret ödenecek mi? Peki bunda bir sınırlama yok mudur?

Sorunuzla ilgili olarak İş Kanununda açık bir hüküm yok. Ancak İş Kanununun 46. maddesinde, hafta tatiline hak kazanılmasında, bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinler ile hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinlerinin çalışılmış gün olarak kabul edileceği belirtilmiş.

Buna göre, işçi muayene için doktora gittiği gün için rapor almış ise bugünün çalışılmış gibi kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, rapor alınmamış olması halinde bile işçinin doktora gitmesi için verilen iznin işveren tarafından verilen diğer izinler kapsamında değerlendirilmesi ve o günün çalışılmış gün olarak kabul edilmesi gerektiği, buna göre de işçinin doktora gittiği gün için ücretinin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer yandan, doktora giden işçilerle ilgili olarak her işçinin durumunu kendi özel koşulları içinde ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Doktora gitmesini gerektirecek hastalığı olmadığı halde doktora giden ve muayene kâğıtlarında herhangi bir hastalığı tanımlanmayan, bu durumu da sürekli hale getiren işçinin bu davranışı, işverenin güvenini kötüye kullanmak olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, İş Kanunun 25. maddesinin II/e bendine göre (işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması), iş sözleşmesini haklı nedenle tazminatsız olarak feshi söz konusu olabilir. Ancak buna rağmen işçinin dava açma hakkının varlığını unutmamak gerekir.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×