Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Tasfiye Memuru, Şirketin Tasfiye Dönemi Öncesi Vergi Borcundan Sorumlu mudur?

Görüntülenme Sayısı : 165
07.09.2019

Askerlik öncesi yaklaşık 18 yaşındayken (şu an 28 yaşındayım) adıma düzenlenen bir belge ile batmış bir şirketin tasfiye memuru ilan edildim. Şirketin vergi borcu olduğunu tahmin ediyorum. Bu borç tarafıma cezai işlem olarak döner mi yoksa şirket ortaklarını ilgilendiren bir durum mudur?

Vergi Usul Kanununun 10. maddesine göre, tüzel kişilerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir.

Kanuni temsilcilerin bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin varlıklarından alınır. Kanuni temsilciler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.

Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.

Benze hüküm, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun kanuni temsilcilerin sorumluluğu başlıklı mükerrer 35. maddesinde de yer almaktadır. 

Vergi Usul Kanununun 10. maddesinde ayrıca, “Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır. Limited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki bu fıkra uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, tasfiye memuru olduğunuz şirketin tasfiyeye giriş tarihinden önceki döneme ilişkin vergi borcundan, şirketin kanuni temsilcileri ile şirket limited şirket ise şirket ortakları şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olur. Tasfiye memuru olarak sizin sorumluluğunuz ise tasfiye dönemi ile ilgili olarak, tasfiye sonucu ortaklara dağıtılan tutarla sınırlı olarak söz konusu olur.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×