Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Ticari Alacaklar İçin Faize Ne Zaman Hak Kazanılır?

Görüntülenme Sayısı : 60
08.01.2019

Faturalı mal satışlarımız için, ileride ödenmediği takdirde hangi durumlarda faiz isteyebiliriz? Faturada vade olursa, vadeden itibaren faiz istenebilir mi? Sözleşmemizde vade yazılı olursa faiz istenebilir mi? Bu iki durumda da ihtarname çekmeden direk alacak için faiz talep edebilir miyiz? Vadesi belli olmayan faturalı alacaklarda faiz talep etmek için ihtarname çekilmek zorunda mıdır?

Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir (TTK Md. 8/1).

Aksine sözleşme yoksa, ticari bir borcun faizi vadenin bitiminden, belirli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar (TTK Md. 10/1).

Yine TTK md. 1530’a göre, ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde borçlu, sözleşmede öngörülmüş bulunan tarihte veya belirtilen ödeme süresinde borcunu ödemezse, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer. Alacaklı sözleşmede öngörülen tarihten ya da ödeme süresinin sonunu takip eden günden itibaren, şart koşulmamış olsa bile faize hak kazanır. Sözleşmede ödeme günü veya süresi belirtilmemişse genel olarak, faturanın borçlu tarafından alınmasını, faturanın alınma tarihi belirsizse mal veya hizmetin teslim alınmasını, fatura mal veya hizmetin tesliminden önce alınmışsa mal veya hizmetin teslim tarihini takip eden otuz günlük sürenin sonunda alacaklı faize hak kazanır.

Mal veya hizmet bedelinin taksitle ödenmesinin öngörüldüğü durumlarda, ödeme sürelerini düzenleyen hükümler, birinci taksit bakımından uygulanır.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×