Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Yargı Yoluyla Hak Kazanılan Emekli İkramiyesi İçin Faiz Hangi Tarihten Hesaplanır?

Görüntülenme Sayısı : 162
04.12.2018

2001 yılında Emekli Sandığından 23 yıl 4 ay 4 gün 7/4 kıdemden emekli oldum. Ceza aldığım için emekli ikramiyemi alamamıştım. İdare mahkemesinde açtığım davayı 2018 yılı Temmuz ayında yasal faizleri ile kazandım, SGK’ya başvuru yaptım. Eylül başı SGK’dan ikramiyem ile ilgili yazı geldi. 6.000 TL ikramiye, 3.600 TL de faiz diye. 17 senelik faiz tutarı 3.600 TL çok düşük olduğu için SGK’ya emekli olduğum yıl itibarıyla yeniden hesaplanıp yatırılması için dilekçe gönderdim. Bana gelen cevapta idareye başvuru tarihi 2016, yani mahkemenin ilk açılış tarihinden itibaren hesaplanarak ödendiğine dair cevap geldi. Bu  sonuca göre bana emekli ikramiyesi ve 2 yıllık faiz hesaplaması yapılmış. Faizlerin 2001 yılından itibaren hesaplanması için yeniden dava açabilir miyim? Açabilirsem nasıl bir dilekçe yazmam gerekiyor?

Bu tür alacaklara uygulanan yasal faiz oranı yıllık yüzde 9. Yıllık yüzde 9’dan 6.000 TL’nin iki yıllık faizi 3.600 TL tutmaz. Yıllık yüzde 9 hesabıyla, 3.600 TL faiz yaklaşık 6,5 yıl için hesaplanmış gözüküyor. Bu da SGK’nın verdiği, başvuru tarihinden (2016 yılından) itibaren iki yıl için faiz hesaplandığı bilgisi ile örtüşmüyor.

Mahkeme kararlarında genel olarak hangi tarihten itibaren faiz hesaplanması gerektiği belirtilir. Sizin durumunuzla benzer olaylarda da emeklilik tarihinden değil, SGK’ya başvuru tarihinden itibaren faiz hesaplanması yönünde karar veriliyor. Zira özel durumunuz nedeniyle emekli ikramiyesine, Anayasa Mahkemesinin 2011 yılında verdiği iptal kararı sonrası hak kazanmış olmalısınız. Bu nedenle sizin davanızla ilgili olarak verilen kararda faiz hesaplanacağı süre farklı belirlenmiş olabilir. Zira ödenen faiz tutarı, yıllık faiz oranı ve SGK’nın verdiği “iki yıllık faiz hesaplandığı” şekildeki cevap birlikte değerlendirildiğinde, tutarsızlık var. Mahkeme kararını görmeden, verdiğiniz bilgilerden hareketle kesin bir değerlendirme yapabilmek mümkün değil.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×