Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Yönetim Kurulu Adaylarını Kim Belirler ve Seçim Nasıl Yapılır?

Görüntülenme Sayısı : 23
15.04.2019

Anonim şirket genel kurulunda, yönetim kurulu üyelerinin kimler olacağı ile ilgili öneriyi kimler yapar veya yapabilir? Genel kurulda fiziken olmayan bir şahıs yönetim kurulu üyesi olarak önerilip seçilebilir mi? Yani seçilen şahsın genel kurulda olması gerekir mi? Önerilen yönetim kurulu üyelerinin seçimleri yapılırken oylama her yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı mı yapılmalıdır? Çünkü önerilen üyeleri bazı ortaklar kabul edecek, bazıları kabul etmeyecek, bu sebeple tek tek mi oylama yapılmalıdır?

Yönetim kurulu adayları, pay sahipleri tarafından teklif edilir veya bizzat pay sahibi kendisi aday olabilir.

Genel kurulda bizzat bulunmayan kişi de yönetim kurulu üyesi olarak önerilebilir ve genel kurul tarafından seçilebilir. Yani yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişinin genel kurulda olması gerekmez.

Genel kurul görüşmelerinde, şirket esas sözleşmesinde ve iç yönergede yer alan hükümlerin uygulanması gerekir. Genel kurul, pay sahipleri tarafından teklif edilen veya bizzat pay sahiplerinin aday olmasıyla oluşan listeden istediği kimseleri yönetim kurulu üyeliğine seçebilir. İç yönergede aksine bir hüküm yoksa sonradan muhtemel bir sıkıntının yaşanması da istenmiyorsa, adayların seçilmesine ilişkin oylamanın her aday için ayrı ayrı yapılmasına yönünde genel kurulda karar alınabilir ve her aday ayrı ayrı oylanabilir.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×