Sezgin Özcan
İş Hukuku Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Yönetim Kurulu Başkanı Kendisine Verilecek Huzur Hakkı Kararı İçin Genel Kurulda Oy Kullanabilir mi?

Görüntülenme Sayısı : 32
10.09.2019

Anonim şirkette yüzde 65 hisse sahibi ortak ve yönetim kurulu başkanı ile ilgili genel kurulda huzur hakkı kararı verilecek. Bu genel kurul kararına kendisi ile ilgili diye katılamaz mı? Bu karara 5 hatta yüzde 18 çoğunluk mu karar verecek? Bu durumda haksızlık olmaz mı?

TTK’nın Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları başlıklı 394. maddesinde, yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Huzur hakkı, düzenli olarak toplantılara iştiraki sağlamak ve toplantı yapmayı teşvik etmek üzere yönetim kurulu üyelerine toplantı başına ödenen bir mali haktır. Uygulamada bu ücret aylık olarak da belirlenebilmektedir.

TTK’nın 393. maddesinde yer alan müzakereye katılma yasağı, yüzde 65 hisseye sahip olan yönetim kurulu başkanının, huzur hakkının belirlenmesine ilişkin karar için oy kullanmasına engel olmaz. Ancak sorunuzdan, sadece yönetim kurulu başkanı için huzur hakkı kararı verilmesine ilişkin gündem oluşturulduğu ve diğer ortakların buna karşı olduğu anlaşılıyor.

Bu durumda söz konusu kişinin oyuyla karar alınsa da toplantıya katılıp olumsuz oy kullanan pay sahipleri, sadece yönetim kurulu başkanı için huzur hakkı belirlenmiş olması nedeniyle genel kurul kararı aleyhine iptal davası açabilirler.

Ortaklar arasında ihtilaf söz konusu değilse, huzur hakkı değil de icrai görevleri nedeniyle ücret ödenmesi için karar alınabilir.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×