Şükrü Kızılot
Vergi Uzmanı
Soru Arşivi

Sahte Belgeye İştirak Ettiği Tespit Edilen Mali Müşavirlerin Belgeleri İptal Edilecekmiş. Bu Doğru Bir Uygulama mı?

Görüntülenme Sayısı : 1.929
09.05.2013

O kadar doğru bir konu sormuşsunuz ki, öncelikle sizi tebrik ederim. Iştirak suçu önemli bir suç. açıp bakıyorsunuz vergi sulh kanununa karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz,iştirak suçu nedir, onunla ilgili bir açıklama yok. Çok acı birşey. Bir 360. Madde de var diyor ki, iştirak suçunun olması halinde diyor 359.maddedeki,bu cezanın bir menfaaati yoksa yarısı indirilir. 344. Maddede ise kesilcek olan vergi ziyai cezası 359. Maddeye göre de 3’te 1’I uygulanır diyor. Peki ama iştirak ne? Bu çok önemli. Atıf da yok. Türk ceza kanununa göre bu cok muğlak birolay. Bu olayın biraz üstüne gidilmesi lazım. Adının konması lazım. Birine göre iştirak etmiştir birine göre iştirak etmemiştir. Çok geniş bir yorumla yaparsanız, vergi mükelleflerinin işini yapan ve kaçakçılık cezası olan bir olayda muhasebeci de her halükarda iştirak etmiştir defterini tutmuştur. Faturalarını almıştır, uyarmamıştır, karşı çıkmamıştır vs vs… olmaz böyle birşey. Iştirak olayı o kişinin olmaması halinde bu olayın gerçekleşmeyeceği şeklinde tanımını koymak lazım.hukuki bir olay. Ceza kanununa giriyor. Bunu inceleyenler vergi inceleme elemanları, vergi müfettişleri. vergi müfettişlerinin yüzde 99’u hukukçu değil, kanunda da bir tanım yapılmamış. Acilen bu iştirak cezası ile ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bağlı bulunduğunuz örgüt türmob harekete geçmeli. Yaklaşık 70 bin 80 bin üyeniz var TÜRMOB olarak. ve üyelerinizi ilgilendiriyor, hepsi bununla karşı karşıya kalabilirler. Ha efendim ceza mahkemesine giderim ispat ederim. Doğru olmadın ama savcılığa yazılıyor, savcılığa gidiliyor, ifade veriliyor, sonra ceza mahkemesinde duruma göre ceza mahekemsinde şüpheli yani sanık falanca diye çağrılıyor, ifade veriliyor. Bu bir insanın kimyasını bozan bir olay. Türmob’ın bu konuda harekete geçmesi lazım. Maliye bakanlığının bu iştirak olayının net bir tanımını koyması lazım. Veya atıf yapması lazım. Yoksa şöyle bir durum var. Vergi inceleme uzmanı raporunu yazıyor cezayı. Savcılığa da gönderiyor. Sonuç, cezanın tamamı kalkıyor. Savcılık takipsizlik veriyor veya mahkeme beraat ettiriyor. Tamam, adamın şimdi burada çok kaybı var. Dönüyor, birinden bunun hesabını sorması lazım, hesap soracak yok. Anayasanın 125.maddesine göre efendim kamu görevlilerinin aleyhine dava açamazsınız kuruma açacaksınız. Insanlar çekiniyorlar şimdi ben maliyeyi dava edicem, neme yazım maliyede 129. Maddenin 5. Bendine göre onu ruc edicek. Bunun böyle olmaması lazım. Nasıl ki hakimlerin verdikleri kararlar yargıtayda bozulduğunda siciline giriyorsa, nasıl ki bu ülkede yanlış yapan herkese hesabı soruluyorsa vergi inceleme elemanlarının da yasalara aykırı olarak yanlış yaptıkları konular en azından siciline girmeli. o kişi terfi edicekse dosyası alınmalı, bakılmalı. Düzenlediği kaç raporun kaçı reddedilmiş kaçı Kabul edilmiş. bunların hiçbirisi yok. Ben kendi adıma mükellef hakları kapsamında konuşmalarımda söylüyorum yazacağım da bu konuyu. Devam da edicem. Ama dev bir Türmob var,sahip çıksın, hukukçular sahip cıksın. Olay çok ciddi. Yoksa bu olay dalga dalga yayılır. Çok güzel bir soru sormuşsunuz tebrik ediyorum sizi.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×