Tamer Müftüoğlu
İşletme Yönetimi Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Merhaba hocam bir çekim var ve çeki kesen inşaat firması çeki iptal edeceğini söyledi bu mümkün mü?

Görüntülenme Sayısı : 711
04.07.2019

a) Hamiline yazılı bir çekin, çeki kesen tarafından iptal edilmesi söz konusu olamaz diyebiliyorum. Hamiline yazılı çek, ancak mahkeme tarafından iptal edilebilir.

b) Hamiline yazılı bir çekin mahkeme tarafından iptal edilmesi de kanunda yazılı belirli kurallar çerçevesinde olur. Bu kuralların söz konusu çekte geçerli olması halinde mahkeme, çeki kesen gerçek veya tüzel kişi lehine iptal edebilir. Çeki kesen gerçek veya tüzel kişi, mahkemeye menfi tespit davası açarak parayı geri alabilir veya vadesi geldiğinde ödeme yapmaktan kurtulur.

c) Kanunda adı geçen kurallara ilişkin olarak, imzaya itiraz ve çek alanın sorumluluğunu yerine getirmemesi gibi örnekler verilebilir. d) Konu doğrudan benim çalışma alanıma (işletme ekonomisi) girmediği için ticaret hukuku konusunda çalışan bir hukukçudan bilgi alınarak, ona göre hareket edilmesi yerinde olur diye düşünüyorum.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×