Tamer Müftüoğlu
İşletme Yönetimi Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Şirkete Genel Müdür Seçerken Nasıl Bir Yol İzlemeliyiz?

Görüntülenme Sayısı : 10.952
24.09.2009

KOBİ’lere ilişkin olarak gelen sorulardan önemlice bir kısmı son zamanlarda Türkiye’de çok üzerinde durulan aile işletmeciliği ve kurumsallaşma konusuna ait oldu. Bizim özellikle 1970’li, 80’li yıllarda işini kuran girişimcilerimizin yaşları artık şöyle 70’lere yaklaşınca bu konu işletmelerini çocuklarına, damatlarına bırakırken çok büyük bir önem kazandı. Çok büyük fedakârlıklarla çok büyük emeklerle ortaya konan eserlerinin, işletmelerinin sürekliliğinin sağlanması, ancak ya çocuklarının işe sarılmalarıyla mümkündü veya kurumsallaşarak işletmenin sürekliliğinin sağlanmasıyla mümkündü. Burada konu özellikle belirli bir büyüklükten itibaren ele alınmalı. Çünkü belirli bir büyüklüğe kadar işletmenin kurumsallaşması çok büyük bir önem arzetmiyor. Fakat belirli bir büyüklükten sonra özellikle orta boy işletmeciliğe geçiş, hatta küçük işletmelerde işte çalışan sayısının şöyle bir 20-25’i bulmasından itibaren kurumsallaşma önem arzetmeye başlıyor. Fakat bu arada kurumsallaşmanın bir boyutuna da bilhassa dikkat etmek lazım. Çünkü kurumsallaşma hepimizin bildiği gibi işletmenin belirli bir kişiden, özellikle işletme sahibinden kurucu girişimciden bağımsız olarak sürekliliğini sağlaması, işletmenin yönetiminin belirli kurallara belirli bir sisteme oturtulması anlamına geliyor. Fakat diğer taraftan işletmenin başarısı için de, işletmenin sahiplenilmesi çok önemli. Bir profesyonel yönetici için bu sahiplenilme çok büyük bir önem arzetmeyebilir. Fakat işletme sahipleri için sahiplenme çok önemli ve işletmenin başarısı için de sahiplenme çok büyük bir önem arzediyor. Bu açıdan kurumsallaşmayla birlikte sahiplenilmenin de muhakkak gerçekleştirilmesi lazım. Bu açıdan çocuklarımızın işletmenin yönetiminde hiç olmazsa bir profesyonel yönetici gibi doğrudan yönetici olarak olmasa bile olayın sahibi olarak, işin başında olarak işle ilgilenmeleri büyük bir önem arz ediyor. Zaten büyük bir ölçeğe geldikten sonra işletmeler, kurumsallaşma olmazsa olmaz, şart haline gelmektedir. Ama bu büyüme sürecinde konunun sahiplenme boyutuna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Tabi bu arada işletmemizde aile şapkası ile işletme şapkasının birbirinden ayırt edilmesi çok önemli. Bir baba için oğlu, kızı, damadı çok önemli. Fakat işletmesi de aynı şekilde çok önemli. İşletmede başarılı olmayacak işletmenin geleceği için güvenemediğimiz oğlumuza, kızımıza, damadımıza işletmeyi bırakmamızda tabi mümkün olmayacak. Bu durumda olayın başka boyutlarda ele alınması ki birçok girişimcimiz bu konuyu vakıf kurarak ele almaya çalışmaktadır. Aranacak yollardan yine bir tanesi olabilir. Fakat şu konunun üzerinde özellike durmak istiyorum: KOBİ’lerimiz için özellikle küçük işletmelerimiz ve mikro işletmelerimiz için sahiplenme olmazsa olmaz bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Bu açıdan kurumsallaşma yanında sahiplenme olayını da olmazsa olmaz bir başarı şartı olarak dikkate almalıyız ve muhakkak ki sahiplenecek olanlarda sonuçta çocuklarımız, damatlarımız olacaktır.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×