Tamer Müftüoğlu
İşletme Yönetimi Uzmanı
Soru Arşivi SORSOR

Ticari temsilci ile acente arasındaki farkları yetki kullanımı açısından açıklar mısınız?

Görüntülenme Sayısı : 882
04.07.2019

Acenta ve ticari temsilci arasında yetki kullanımına ilişkin farklar konusunda tam bir açıklık olmamasına rağmen, konuya ilişkin aşağıdaki hususlara işaret etmekte yarar görüyorum:

a) Temsilci, çalıştığı şirketin maaşlı bir elemanıdır. Gerçek kişi konumundadır. Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde çalışır. Sorumluluğu iş yaptığı kişiye karşı değil çalıştığı şirkete, yani maaş aldığı kuruluşa karşıdır. Bu açıdan acente ile çalışmak tercih sebebi olur diye düşünüyorum.

b) Ayrıca aşağıdaki konu da soruya ilişkin olarak büyük önem taşımaktadır: Yeni Ticaret Kanunu’nda acentelik müessesesinin konumu daha da güçlendirilmiştir. Kendi sorumluluğunda çalışan tüzel kişilik niteliğindedir. Yetkisi yanında yaptığı işlemlere ilişkin olarak sorumluluk da taşır.

c) Bu itibarla acente ile çalışmanın tercih edilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. d) Konu doğrudan benim çalışma alanıma (işletme ekonomisi) girmediği için ticaret hukuku konusunda çalışan bir hukukçudan bilgi alınıp, ona göre hareket edilmesi yerinde olur diye düşünüyorum.

KOBİ dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgi almak ister misiniz?

×